Nieuwlevering HV-TURBO compressor RWZI Breda

In 2020 heeft een waterschapklant een nieuwe HV-TURBO compressor aangeschaft en toegevoegd aan het beluchtingsproces van RWZI Nieuwveer te Breda.

De HV-TURBO KA5SV-GK200 centrifugaal compressor is een aanvulling op het reeds bestaande HV-TURBO compressoren programma van de rioolwaterzuivering te Breda. ASV-Services medewerkers hebben begin november 2020 de compressor in bedrijf genomen voor de waterschapklant.

Inbedrijfname HV-TURBO Compressor

In 2020 wordt door klant waterschap Brabantse Delta een nieuwe HV-TURBO KA5SV-GK200 compressor aangeschaft bij ASV-Services BV. De compressor is een aanvulling op het huidige beluchtingsprogramma van de rioolwaterzuivering van de Brabantse stad Breda.

Ondanks dat er voldoende lucht in de aeratietanks van het biologische rioolwaterzuiveringsproces kan worden toegevoegd, dient ook bij minder zuurstof vraag de lagere debieten behaald te worden. Daarom heeft WSBD in overleg met ASV-Services een nieuwe en kleinere centrifugaal beluchtingscompressor besteld.

Na zorgvuldige voorbereiding en goed overleg met de klant is na de nieuwlevering de nieuwe compressor geinstalleerd in het blowerhuis van de rioolwaterzuivering Nieuwveer. De inbedrijfname is begin November 2020 uitgevoerd door medewerkers van ASV-Services. 

De rioolwaterzuivering Nieuwveer te Breda is voor vele jaren voorzien van zeer betrouwbare beluchting. 

 

Inbedrijfname HV-TURBO compressor door medewerkers ASV-Services

Nieuwlevering HV-TURBO KA5SV-GK200 te RWZI Nieuwveer Breda

Nwe. HV-TURBO Compressor met besturingskast, behuizing en filter/demper unit te RWZI Nieuwveer Breda

Innovatiefabriek Nieuwveer en onderhoud

De rioolwaterzuivering (rwzi) Nieuwveer in Breda is naast een rioolwaterzuivering een innovatiefabriek. Met de innovatiefabriek Nieuwveer biedt het waterschap experimenteerruimte, waarbij voldaan wordt aan de milieueisen van dit moment en tegelijkertijd gewerkt wordt aan vergroten van maatschappelijke meerwaarde op zowel kennisontwikkeling als energiebesparing en verwaardig van grondstoffen.

Innovaties

Bij de innovatiefabriek Nieuwveer worden verschillende  innovaties simultaan ontwikkeld en gerealiseerd, om hiermee een belangrijke bijdrage te leveren in de transitie naar een circulaire economie. Rwzi Nieuwveer heeft van oudsher een uniek zuiveringsconcept. Dit heeft diverse onderzoeksinstellingen aangetrokken. In eerste instantie werden innovaties ontwikkeld om energieneutraal te worden. Sinds 2015 al wekt de rioolwaterzuivering Nieuwveer 70% van zijn eigen energieverbruik op en wordt er warmte geleverd aan de stadverwarming in Breda.

Inmiddels zijn de ontwikkelingen verbreed naar circulaire systemen voor water,  energie en grondstoffen met aandacht voor kennisontwikkeling van de toekomstige generatie. Binnen de rwzi Nieuwveer wordt samen met partners gewerkt aan de volgende innovaties, in verschillende stadia van ontwikkeling.

Onderhoud
Tijdens al deze ontwikkelingen zijn diverse partners, samen met medewerkers en beheerders van de RWZI, verantwoordelijk voor de dagelijkse waterzuivering. ASV-Services draagt hierin bij door de beluchtingscompressoren te inspecteren en onderhouden. De inspecties en onderhoud worden 2 x jaarlijks door onze organisatie uitgevoerd..