Installatie 19 st. bemonsteringsystemen

ASV-Services BV heeft in samenwerking met partner CRA/ MAXX bemonsteringsystemen, bij een Hoogheemraadschap klant in Nederland, 19 stuks Monsternamekasten geïnstalleerd.

Installatie 19 st. bemonsteringsystemen

Via een gegunde Tender heeft ASV-Services in samenwerking met CRA/ MAXX bemonsteringsystemen, nieuwe monsternamekasten geleverd die op 9 rioolwaterzuiveringen van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn geinstalleerd.

Installatie
De door de opdrachtgever zorgvuldig geselecteerde bemonsteringsystemen zijn na de zomer van 2022 door ASV-Services, in samenwerking met medewerkers van CRA en de opdrachtgever, geplaatst op 9 rioolwaterzuiveringen van de klant. De nieuwe MAXX monsternamekasten vervangen de oude monsternamekasten.
Uit de schouw bleek dat bij een aantal RWZI’s, van de te amoveren oude monsternamekasten en nieuw te plaatsen MAXX monsternamekasten, dusdanig lastig te bereiken waren met reguliere transport middelen, dat ASV-Services een mobiele kraan heeft ingezet. Met de ondersteuning van de mobile kraan zijn de monsternamekasten redelijk eenvoudig op de aangewezen locaties geplaatst. De oude monsternametoestellen zijn door ASV-Services geamoveerd.
De gehele opdracht is volgens een voorgeschreven veiligheidsplan uitgevoerd. ASV-Services is een VCA+ gecertificeerde organisatie.

MAXX bemonsteringsystemen
De opdrachtgever heeft voor de betrouwbaarheid van de automatische MAXX bemonsteringsystmeen gekozen die de volume/ debiet proportionele bemonstering van de influent en effluent zijde van de rioolwaterzuiveringen gaan uitvoeren. De keuze voor de MAXX bemonsteringsystemen is mede bepaald doordat de monsternamesytemen van MAXX volledig aan de eisen van de opdrachtgever voldeden.
Later zijn aansluitend aan het installatieproject nog speciale wensen van de opdrachtgever succesvol doorgevoerd aan de bemonsteringsystemen .

Jaarlijkse inspectie en service
ASV-Services verzorgd de komende jaren de jaarlijkse inspectie en onderhoud van de bemonsteringsystemen.