Installatie debietmeter rioolgemaal

In opdracht van klant Steenwijkerland een defecte debietmeter vervangen

 

 


Opdracht gemeente Steenwijkerland
In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft ASV-Services een defecte debietmeterbuis vervangen van een rioolgemaal aan de Blokzijlse weg. Na een eerdere controle is gebleken dat de debietmeter geen goede waarden aangaf. Bij deze controle bleek de transmitter (meetversterker) goed te functioneren, maar de afwijking van de debietmeterbuis te komen. Daarop hebben wij de gemeente geadviseerd om de debietmeterbuis te vervangen en daarvoor hebben wij de opdracht ontvangen.

Debietmeterbuis vervangen
Om de debietmeterbuis te vervangen hebben we een derde bedrijf ingehuurd, Frank Hellinga Transport, handel en Grondverzet. Frank Hellnga heeft een graafmachine ingezet om de inline debietmeterbuis, geinstalleerd in een persleiding, op te graven. Na het graven van het gat was het voor onze monteurs goed mogelijk om de defecte debietmeterbuis te demonteren en de nieuwe debietmeter te monteren. Op bijgaande foto’s ziet u onze monteur het leidingwerk schoonmaken om de nieuwe debietmeter te monteren. Op de foto is de oude debietmeterbuis nog te zien.
Onze monteurs hebben de debietmeterbuis aangesloten op de transmitter en getest. Nadat alle test positief zijn afgerond en de debietmeterbuis weer volledig is ingepakt met Densoband (een vette beschermd doek) om de debietmeterbuis goed te beschermen, hebben ze Frank Hellinga de opdracht gegeven om het gat weer te dichten. Frank Hellinga heeft het geheel daarna weer keurig afgedekt en het oorspronkelijke tegelwerk teruggeplaatst.

De gemeente Steenwijkerland kan nu weer het juiste debiet aflezen van het rioolgemaal aan de Blokzijlseweg volgens de eisen gesteld door KRW (Kaderrichtlijn Water) van de Rijksoverheid.