Installatie Filterdemper units 

Installeren van filter/ demper units van de compressoren op een RWZI

 

 

Installatie nieuwe Filterdemper units

Na onze jaarlijkse inspectie en onderhoud van HV-TURBO compressoren bleken de filterdemper units van RWZI Hengelo aan vervanging toe. In het belang van bewaking van het beluchtingsproces van de biologische zuivering dient de aangezogen lucht voor de compressoren schoon te zijn. Eventueel rommel, maar ook mogelijk dempingsmateriaal van de oude filterdemper units kan in het beluchtingsproces terecht komen. Daarom is dit een belangrijk aspect van de jaarlijkse inspectie.

We hebben de oude filterdemper units verwijdert en de nieuwe filterdempers geplaatst en goed afgesteld, zodat deze goed aansluiten op de compressoren. Zodoende leveren de compressoren de juiste waarden zoals in het oorspronkelijke design van de compressoren is opgenomen voor het beluchtingsproces van deze rioolwaterzuivering.

 ASV-Services vervangt regelmatig filterdemper Units. De levensduur van de units verschillen enigszins door de omstandigheden op een rioolwaterzuivering. Indien onze monteurs constateren dat het dempingsmateriaal in de units slecht begint te worden door ouderdom, maar ook de omkasting van de filterdemperunits slechter wordt, dan wordt het vervangingsadvies doorgegeven in de rapportages aan de klant. De filters in de filterdemper units worden jaarlijks vervangen om schoon aangezogen lucht te garanderen.

De compressoren van RWZI Hengelo zijn voor vele jaren weer voorzien van schoon aangezogen lucht door de nieuwe filterdemper units. Plaatsing en oplevering was aan het begin van 2024.