Plaatsing COVID19 bemonsteringsystemen

In opdracht van onze partner CRA heeft ASV-Services bemonsteringsystemen bij Nederlandse rioolwaterzuiveringen geïnstalleerd

 

Installatieopdracht COVID-19 bemonsteringsystemen

COVID-19
Begin 2021 (april) sloten in Nederland het Ministerie VWS, RIVM en waterschappen een overeenkomst om het monitoren van Covid-19 via rioolwater op rioolwaterzuiveringen (RWZI) te intensiveren. Uit rioolwater of “the big brown data” wordt al gegevens gehaald voor het monitoren van o.a. andere ziekteverwekkers, zoals bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica, maar ook voor het meten van medicijn- en drugsresten, microplastics en bestrijdingsmiddelen (landbouw). Het nieuwe project van de Waterschappen, in samenwerking met het RIVM en de ministerie VWS, werd  “COVID-19-surveillance” genoemd.
Namens de samenwerkende partijen werden bij drie fabrikanten van bemonsteringsystemen, gelijkwaardige monsternamekasten aangeschaft en verdeeld over de ruim 300 RWZI’s in Nederland. Het doel was vanaf begin 2021 op te schalen naar meerdere monsters per week van alle RWZI’s in Nederland, naar dagelijkse bemonstering eind 2021.
COVID-19 surveillance heeft uiteindelijk voor een dusdanig goed beeld van de ontwikkeling van het virus COVID-19 gezorgd, dat het RIVM door de monitoring van rioolwater op de RWZI’s al een goed inzicht had waar het virus intensiveerde in een bepaalde delen van Nederland. Dit werd pas later bevestigd door testen van bevolking bij GGD test straten uit hetzelfde gebied, maar enkele weken later.

CRA/ MAXX
Drie leveranciers van bemonsteringssystemen kregen alle drie een gelijk deel van de opdracht van de totaal ruim 300 monsternamekasten. Onze partner CRA/MAXX leverde een derde deel van de monsternamekasten van het leveringsprogramma. In opdracht van onze partner CRA/ MAXX heeft ASV-Services een deel van de bemonsteringsystemen bij RWZI’s in Nederland geïnstalleerd en in bedrijf genomen.

Installatieopdracht
ASV-Services kreeg de opdracht van CRA om bij een aantal RWZI’s van Waterschappen de gewenste monsternamekasten te installeren. Een van RWZI’s is de ondergrondse RWZI Dokhaven in Rotterdam waar ASV-Services 6 stuks bemonsteringsystemen van MAXX heeft geïnstalleerd.  Voor het project zijn monsternamekasten besteld met een roestvrijstalen behuizing t.b.v. de duurzaamheid en verder met een standaard setting. De diverse Waterschappen en Hoogheemraadschappen, waar de monsternamekasten zijn geïnstalleerd, hebben speciale wensen kenbaar gemaakt. Bij RWZI Dokhaven werden de wensen afgestemd op hun huidige bemonsteringssystemen en ASV-Services heeft de wensen afgestemd bij het installeren van de monsternamekasten. Op deze pagina staan afbeeldingen voor een indruk van de installatie.