Installatie nieuwe besturing HV-TURBO Compressoren RWZI

 

Nieuwe besturingskasten voor 3 stuks HV-TURBO compressoren

Inleiding
In 2021 hebben we in overleg met een waterschapklant een opdracht besproken voor het vervangen van de besturing van de HV-TURBO Compressoren van een rioolwaterzuivering (RWZI)van de klant. Het waterschap vervangt in samenwerking met een aannemer de volledige controlerende besturing van de rioolwaterzuiveringen van dit waterschap. De nieuwe besturing van de compressoren sluit aan op de nieuwe besturing van de RWZI en ASV-Services ondersteunt de aannemer met de aansluiting.

Nieuwe besturing installeren
Voor de installatie van 3 stuks nieuwe lokaal controle panelen (LCP) van de compressoren en de nieuwe Master controle paneel (MCP) maken we een zorgvuldige planning met de klant om er voor zorg te dragen dat de beluchting van de RWZI door kan gaan en dat er geen downtime wordt veroorzaakt. Zodoende vervangen we telkens per compressor een LCP voordat we de LCP van de volgende compressor vervangen . Na het vervangen van de LCP van de eerste compressor wordt de nieuwe MCP aangesloten om deze te testen en te installeren op het besturing systeem van de klant en van de compressoren. Dit is belangrijk, omdat de nieuwe MCP het geheel gaat aansturen en bij overschakeling van het oude besturingsysteem naar het nieuwe systeem direct operationeel moet zijn. 

Zodra de MCP en de drie LCP’s zijn geïnstalleerd en wij de besturing hebben getest, wordt de nieuwe besturing uitgelegd aan de klant en opgeleverd. Vervolgens heeft ons team enkele maanden later de aannemer ondersteund met de verbinding met het nieuwe overkoepelde besturingssysteem van deze RWZI. 
De nieuwe besturing is succesvol in bedrijf genomen door de nieuwe klant.

Voordeel nieuwe besturing
Wat doet de besturing (LCP en MCP) van de HV-TURBO Compressor?
Het lokaal controle paneel (LCP) wordt direct naast de HV-TURBO Compressor geplaatst en is speciaal ontworpen voor monitoring en aansturing van de compressor met diffuser en IGV. Het Master controle paneel (MCP) is ontworpen voor automatische aansturing van de besturing van een groep compressoren (van 2 tot 15 stuks) en bij de RWZI van de klant gaat het om 3 stuks. De MCP besturing maakt gebruik van de zeer efficiënte cascade besturing filosofie en daardoor is het proces voortdurend voorzien van het juiste hoeveelheid zuurstof. Doordat wij nieuwe hardware en software leveren met LCP’s en MCP voor de besturing van de compressoren worden beluchtingscompressoren efficiënter en iets energiezuiniger. De nieuwe besturingskasten zijn voorzien van Siemens PLC’s 1200/1500. Het tweede voordeel is dat de nieuwe besturing beter compatibel is met de nieuwe besturing van de zuivering.

Toekomstbestendig
De zuivering is met de nieuwe besturing en met regulier onderhoud verzekerd van betrouwbare beluchtingscompressoren voor de zuivering voor het komende decennium en daarna. HV-TURBO compressoren hebben de prettige eigenschap dat ze een lange levensduur (30 jaar>) hebben. Daarnaast zijn de compressoren de meest efficiënte in de markt en bespaart de klant veel geld op jaarbasis.