Renovatieproject RWZI

Bij een waterschapklant wordt een RWZI gerenoveerd en circulair gebouwd.

 

 

Renovatie RWZI Zwijndrecht
Een waterschapklant plant een renovatie in 2021 van een van haar rioolwaterzuiveringen. De laatste renovatie is van ruim 15 jaar geleden in 2006. Tijdens die laatste renovatie werden de beluchtingsplaten vervangen en bij de huidige renovatie worden de 376 beluchtingsplaten werderom vervangen voor nieuwe. Dit is noodzakelijk om de zuivering van voldoende zuustof te blijven voorzien, zodat het biologische zuiveringproces gegarandeert kan blijven. Naast het vervangen van de platen wordt in elke areatietank het beton geïnspecteerd, diverse onderdelen gereviseerd en enkele componenten vervangen. Voor de revisie van de beluchtingscompressoren, die de beluchtingsplaten voorzien van lucht, is ASV-Services gevraagd om de revisie van de 4 stuks compressoren HV-TURBO KA5-SV-GK200 uit te voeren. Bij de revisie van de compressoren worden de emotoren van de 4 compressoren ook vervangen en de besturingskasten van de compressoren vervangen voor nieuwe besturing. 

Revisie
In samenwering met de hoofdaannemer heeft ASV-Services een planning opgenomen waar om de beurt een compressor wordt uitgebouwd voor een revisie in onze werkplaats in Steenwijk. De RWZI heeft 2 beluchtingsstraten en die worden na elkaar gerenoveerd, zodat een deel van de RWZI van Zwijndrecht door kan gaan met rioolwater zuiveren om downtime te voorkomen. De compressoren worden deels gedemonteerd op de zuivering en getransporteerd naar onze werkplaats in Steenwijk. In de werkplaats worden de compressoren gereviseerd en voorzien van nieuwe onderdelen, zoals lagers, etc. Na de revisie wordt de compressor teruggeplaatst in het blowerhuis van de zuivering en is dit type centrifugaal compressor weer klaar voor het leveren van lucht voor de komende 15 jaar. ASV-Services heeft het waterschap ook geadviseerd om de emotoren te vervangen gezien de leeftijd van de huidige. Naast het vervangen van de emotoren worden enkele vlinderkleppen vervangen en andere aanpassingen door het ASV-team uitgevoerd.

Nieuwe besturingskasten
ASV-Services werd voor aanvang van de opdracht verzocht om de compressoren te voorzien van nieuwe besturing, d.w.z. hardware en software, voorzien van een nieuwe communicatie t.b.v. het besturingssysteem van het waterschap. ASV-Service heeft in samenwerking met haar leverancier , producent Howden, de nieuwe besturingskasten geleverd en geïnstalleerd. De nieuwe besturing van de compressoren is voorzien van het nieuwste type hardware en software dat bijdraagt aan nog efficiëntere en energiezuiniger compressoren, inclusief gewenste aanpassingen van het waterschap die aan het nieuwe besturingssysteem zijn toegevoegd. Bovendien is het huidige type compressor van de RWZI reeds een van de meest efficiënte en energiezuinigste compressor die momenteel geleverd kan worden aan riool- en afvalwaterzuiveringen in de wereld. RWZI Zwijndrecht is voor de komende 15 jaar voorzien van zeer solide, efficiënte en energiezuinige beluchtingscompressoren voor het leveren van zuurstof in het zuiveringsproces.