Plaatsing monsternamekast en debietmeter

In opdracht van Olmix en WDODelta heeft ASV-Services een monsternamekast en debietmeter geïnstalleerd.

Plaatsing monsternamekast en debietmeter

Opdracht
Na het advies en op verzoek van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) heeft Olmix ons de opdracht gegeven om een monsternamekast en een debietmeter te plaatsen. Waterschap heeft dit verzoek geplaatst nadat Olmix een tijd geleden haar produktie heeft verhoogt. Het Waterschap wil een betere monitoring van wat en hoeveel er wordt geloosd op het riool.

Uitvoering en Installatie
Nadat we de opdracht van Olmix hebben ontvangen maken we een ontwerp aan de hand van een overleg met de klant. We hebben samen met de klant een beoordeling gemaakt om een punt voor meting en bemonstering bij het bedrijf te realiseren. Nadat alle partijen ons ontwerp hebben goedgekeurd wordt de installatie van het geheel gepland. Voor de opdracht hebben wij een Siemens SITRANS MAG 5100W en een MAXX SP5S (roestvrijstaal behuizing) geadviseerd. De te plaatsen Siemens debietmeter moet onder de grond worden aangesloten op het bestaande leidingwerk. De debietmeter dient, naast het geven van een debiet, een pulse aan de nieuwe MAXX monsternamekast te geven voor het juist aantal monsters per dag. De monsternamekast wordt vlakbij de debietmeter geplaatst.
ASV-Services maakt gebruik van de service van grondverzetbedrijf Vos uit Ruinerwolde om de grond verwijdert, zodat het ASV-team de debietmeter in de leiding kan plaatsen. Bij het opgraven van de leidingen stuit het team op enige problemen, maar die worden professioneel opgelost. Het blijkt dat de leidingen niet helemaal aangelegd zijn zoals aangegeven op de tekeningen, dus ter plekke worden aanpassingen doorgevoerd om de debietmeter goed te kunnen installeren. Daarna wordt de grond weer teruggestort en het geheel (inclusief pulse voor monsternamekast) en de monsterafnameslang aangesloten op de nieuwe monsternamekast. Na het aansluiten worden enkele testen uitgevoerd met de Siemens debietmeter en de MAXX monsternamekast. Na inbedrijfname wordt de installatie opgeleverd aan de klant.

 

Update: In opdracht van Olmix hebben we enkele verbeteringen aangebracht. Noodzakelijk aangezien de Monsternamekast en debietmeter geplaatst zijn bij een put naast een opslagterrein. De opdrachtgever heeft ons gevraagd om de Monsternamekast een betere “voet” te geven in de vorm van een betonnen plaat. Doordat de monsternamekast al eens bij laad en los werkzaamheden in aanraking kwam met een heftruck heeft het ASV-Services team tevens enkele reparaties aan de monsternamekast uitgevoerd. Zie foto’s voor het plaatsen van de betonplaat.