Referentiemetingen gemalen Steenwijk

Bij het controleren van debietmeters vbij gemalen hebben wij referentiemetingen uitgevoerd.

 

 

Referentiemeting

In overleg met een Waterschapklant heeft ASV-Services een referentie meting met een ultrasone clamp-on flowmeter uitgevoerd. Deze controle wordt uitgevoerd om de diverse persleidingen te controleren op mogelijke debiet issues van de huidig gemonteerde debietmeters. Een referentiemeting kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door  diverse debietmeters op bepaalde punten in de leidingen te plaatsen en daarmee de hudig geinstalleerde debietmeters controleren. Echter is een dergelijke ingreep niet zomaar mogelijk ivm onderbreking van een bepaald proces en zeer kostbaar en eigenlijk zinloos. Daarom heeft ASV-Services ein overleg met het waterschap de betreffende leidingen gecontroleerd met behulp van ultrasone clamp-on meting. De clamp-on sensoren worden aan de buitenkant van de leidngen geplaatst om debiet te meten.
De nauwkeurigheid van de clamp-on meting zit rond de 1.0% meetfout (afwijking) en is daarmee zeer effectief en uiterst correct. De klant heeft de rapportages van de juiste referentie metingen van ons ontvangen om deze met de overige meetgegevens te kunnen vergelijken. Met onze rapportages zijn mogelijke afwijkingen opgespoord in het leidingwerk en heeft het waterschap heel gericht aanpassingen kunnen doorvoeren.

ONZE OPLOSSING: periodieke ultrasone capaciteitsmeting;

  • ultrasone flowmeting op locatie
  • snel en nauwkeurig inzicht krijgen
  • clamp-on; we meten vanaf de buitenkant van leidingen
  • na afloop ontvangt u de (controle) rapportage